วันเสาร์ , 15 ธันวาคม 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๙/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๙/๒๕๖๑

สิงหาคม 9, 2018 10:46 am by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

 

สรุปการประชุม

วันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๕ นาฬิกา สรุปผลการประชุม สนช. 49_2561

–    เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

     ๑)  รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง นโยบายและแนวทางการส่งเสริมให้มวลชนมีการออกกำลังกายและ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการกีฬา คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬาพิจารณาเสร็จแล้ว

     ผลการพิจารณา   

     –    ที่ประชุมได้พิจารณารายงานและมีมติเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการแล้ว

     ๒)  รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แผนการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ และการอำนวยความสะดวกทางการค้าเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเขตเศรษฐกิจพิเศษ  (SEZ) ของรัฐบาล คณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว

     ผลการพิจารณา   

     –    ที่ประชุมได้พิจารณารายงานและมีมติเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการแล้ว

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๒๐ นาฬิกา

 

|  387 views

Leave a Comment

*

scroll to top