วันเสาร์ , 15 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » คณะอาจารย์ และนักศึกษา วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก จ.พิษณุโลก เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะอาจารย์ และนักศึกษา วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก จ.พิษณุโลก เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สิงหาคม 9, 2018 11:40 am by: Category: กิจกรรมพิเศษ, กิจกรรมสำนักงานฯ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา คณะอาจารย์ และนักศึกษา วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑๙ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โอกาสนี้ คณะได้เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับงานด้านการบันทึกการประชุมและถอดข้อความชวเลข ณ ห้องประชุม
คณะกรรมาธิการ หมายเลข ๑๑๐ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒S__4210696 S__4210697 S__4210698 S__4210699 S__4210700 S__4210701

 

|  151 views

Leave a Comment

*

scroll to top