วันอังคาร , 11 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ให้การรับรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซี่ยเหมิน ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ให้การรับรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซี่ยเหมิน ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย

สิงหาคม 10, 2018 9:31 am by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-
38765228_1823663481042732_8370751432948711424_n
วันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ให้การรับรองศาสตราจารย์ สวี ซีเผิง
(Prof. Xu Xipeng) อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซี่ยเหมิน ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมงานสัมมนา The 7th Thai-Chinese Strategic Research Seminar ว่าด้วยหัวข้อ “ความคิดริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่ : สู่การพัฒนาร่วมกัน” ระหว่างวันที่ ๙-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมี นายสาธิต
ชาญเชาวน์กุล ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-จีน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมให้การรับรอง
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวว่า รัฐสภาไทยและมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซี่ยเหมินมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันผ่านความร่วมมือและกิจกรรมร่วมกันมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือในการจัดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาจีนสำหรับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/สมาชิกวุฒิสภา และข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาทักษะด้านภาษาจีนและเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในศิลปะและวัฒนธรรมจีนให้ดียิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติภารกิจการแลกเปลี่ยนการเยือนและการหารือระหว่างสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนแห่งชาติจีนและสมาชิกสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติจีน ซึ่งมีส่วนช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยหัวเฉียวที่ให้การสนับสนุนและร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรของโครงการนี้อย่างต่อเนื่องและได้มอบทุนการศึกษาสำหรับข้าราชการไทยเพื่อเดินทางไปศึกษาภาษาจีนและวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซี่ยเหมิน เป็นเวลา 1 ปี ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบัน และมอบทุนฝึกอบรมภาษาจีนดังกล่าวให้บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๘ ทุน โดยในปีนี้จะมีข้าราชการจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน ๒ คน เดินทางไปเข้ารับการอบรมภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซี่ยเหมิน
ในเดือนกันยายนนี้
ด้านอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว กล่าวขอบคุณ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ที่ได้ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซี่ยเหมินด้วยดีเสมอ ซึ่งการเดินทางมาเยือนในครั้งนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมสถานที่อบรมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาจีนสำหรับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ อาคารรัฐสภา รวมทั้งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซี่ยเหมินและรัฐสภาไทยให้ใกล้ชิดและแน่นแฟ้นกันมากยิ่งขึ้นต่อไป
38768551_1823663607709386_7864347962384580608_n 38777771_1823663547709392_3026274462598168576_n 38857329_1823663651042715_7006340211063914496_n
|  157 views

Related Posts

Leave a Comment

*

scroll to top