วันเสาร์ , 15 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. แถลงข่าวหลัง สนช. ลงมติเห็นสมควรประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวเป็นกฎหมาย

กมธ. วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. แถลงข่าวหลัง สนช. ลงมติเห็นสมควรประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวเป็นกฎหมาย

สิงหาคม 10, 2018 4:23 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายมณเฑียร บุญตัน ประธานคณะกรรมาธิการ แถลงข่าวเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์สำหรับคนพิการ) หลังจากที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ลงมติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย ซึ่งในขั้นตอนจะได้นำส่งร่างให้คณะรัฐมนตรีเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป

สำหรับร่าง พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ เพื่อให้ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีแห่งสนธิสัญญามาร์ราเคช โดยร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนพิการที่มีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว สติปัญญาหรือการเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่น ๆ ให้สามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ได้อย่างเท่าเทียมกับบุคคลอื่น ๆ และจะเป็นการเปิดโอกาสให้คนไทยได้รับประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ได้รับการทำซ้ำดัดแปลงในประเทศอื่นสามารถนำเข้ามาในราชอาณาจักรได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ยังมีสาระสำคัญเพิ่มเติมในเรื่องของการเผยแพร่ต่อสาธารณชนให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของคนพิการและจะต้องไม่เป็นการแสวงหากำไร ซึ่งจะมีบทบัญญัติในประกาศรองรับต่อไป

ด้านพลอากาศเอก ชนัท รัตนอุบล โฆษกคณะกรรมาธิการ กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ถือได้ว่าเป็นการเปิดโลกทัศน์สำหรับคนพิการไทยที่จะได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ และขอขอบคุณรัฐบาลที่ได้นำเสนอกฎหมายฉบับดังกล่าวเข้าสู่สภา ทำให้คนพิการของไทยได้พัฒนาความรู้เพิ่มเติมมากขึ้น

DSC_9264 DSC_9289 DSC_9294

|  384 views

Leave a Comment

*

scroll to top