วันอาทิตย์ , 16 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » รองประธาน สนช. คนที่สอง รับหนังสือจากผู้แทนสมาคมเครือข่ายชาวนาไทย เพื่อขอสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติข้าว พ.ศ. ….

รองประธาน สนช. คนที่สอง รับหนังสือจากผู้แทนสมาคมเครือข่ายชาวนาไทย เพื่อขอสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติข้าว พ.ศ. ….

สิงหาคม 20, 2018 4:22 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารัฐสภา ๑ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วย นายกิตติศักดิ์ รัตนะวราหะ และนายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจากผู้แทนสมาคมเครือข่ายชาวนาไทย จำนวน ๕ สมาคม ประกอบด้วย สมาคมส่งเสริมชาวนาข้าวไทย สมาคมส่งเสริมชาวนาและเกษตรกรไทย สมาคมเครือข่ายชาวนาไทย สมาคมส่งเสริมเกษตรกรชาวนาอีสาน และสมาคมเกษตรกรไทย นำโดย นายประเสริฐ บุญเฉย นายกสมาคมส่งเสริมชาวนาข้าวไทย รวมถึงผู้แทนคณะกรรมการกลางศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ เพื่อขอสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติข้าว พ.ศ. …. ซึ่งถือเป็นกฎหมายฉบับแรกที่ออกมาเพื่อปกป้องคุ้มครองข้าวและชาวนาไทย ซึ่งเป็นประชาชนกลุ่มใหญ่ของประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนมีระบบที่สามารถให้ความคุ้มครองชาวนาให้ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมเพื่อความมั่นคงยั่งยืน
     นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง กล่าวว่า ทุกฝ่ายสามารถเสนอข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะมาได้เพื่อให้กฎหมายฉบับนี้เป็นประโยชน์กับทุกภาคนส่วนทุกห่วงโซ่อย่างแท้จริง สำหรับข้อกังวลว่า สนช. จะพิจารณาผ่านกฎหมายได้ทันสมัยนี้หรือไม่นั้น คาดว่า สนช. น่าจะพิจารณาได้ทันตามกรอบระยะเวลาการทำงานที่เหลืออยู่
     ขณะที่ นายกิตติศักดิ์ รัตนะวราหะ กล่าวว่า ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา จะนำร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้กราบเรียนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อดำเนินการตามกระบวนการของขั้นตอนการเสนอกฎหมายต่อไป

S__8716427 S__8716426 S__8716424

|  196 views

Leave a Comment

*

scroll to top