วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชน จ.ขอนแก่น

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชน จ.ขอนแก่น

สิงหาคม 20, 2018 8:34 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน Leave a comment A+ / A-

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดเลย จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวลำภู (เขต ๖) ประกอบด้วย พลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ ประธานคณะอนุกรรมการ นายพรศักดิ์ เจียรณัย และรองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และนายอลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับและรายงานภาพรวมการจัดโครงการไทยนิยม ยั่งยืนที่ผ่านมา และสรุปประเด็นปัญหาที่พบในการจัดโครงการฯ
จากนั้น เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา คณะฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมี นายอลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น และนายธวัชชัย รอดงาม นายอำเภอบ้านไผ่ ให้การต้อนรับ ดังนี้
– แห่งที่ ๑ พบประชนจำนวน ๓๐๐ คน ณ ที่ทำการกำนันตำบลภูเหล็ก บ้านภูเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลภูเหล็ก ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ดำเนินโครงการสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร) นอกจากนี้ บ้านภูเหล็กหมู่ที่ ๑ ยังเป็นหมู่บ้านตัวอย่างด้านปลอดยาเสพติด เพราะมีชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่เข้มแข็ง จากนั้น ได้เยี่ยมชมนิทรรศการและสินค้า OTOP ของหมู่บ้าน
– แห่งที่ ๒ ติดตามความสำเร็จของโครงการไทยนิยมหมู่บ้านละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท และพบปะประชาชนจำนวน ๑๐๐ คน ณ ศาลาประชาคมบ้านภูเหล็กน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้ดำเนินโครงการปรับปรุงศาลาประชาคม
ทั้งนี้ ในส่วนปัญหาของการดำเนินโครงการไทยนิยมฯ จังหวัดขอนแก่นนั้น มีชุมชนเมืองในเขตเทศบาลนคร ๗ ชุมชน ไม่ประสงค์รับเงินโครงการ แต่เมื่อจังหวัดได้ทำความเข้าใจใหม่ ทำให้ขุมชนทั้ง ๗ แห่ง ได้เสนอโครงการเข้ามารวม ๘ โครงการ ในส่วนของจังหวัดขอนแก่นนั้นมีโครงการที่เสนอรวม ๒,๕๗๙ โครงการ และได้เริ่มดำเนินโครงการละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท แล้ว

1534771443070 1534771440897 1534771438485 1534771436469 1534771433793 1534771431401

 

|  311 views

Related Posts

Leave a Comment

*

scroll to top