วันเสาร์ , 15 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » ผู้แทนริเริ่มเสนอร่างกฎหมายสหกรณ์ ยื่นหนังสือเพื่อขอเสนอร่างกฎหมายสหกรณ์

ผู้แทนริเริ่มเสนอร่างกฎหมายสหกรณ์ ยื่นหนังสือเพื่อขอเสนอร่างกฎหมายสหกรณ์

กันยายน 7, 2018 3:40 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ นายก๊ก ดอนสำราญ ผู้แทนผู้ริเริ่มเสนอร่างกฎหมายสหกรณ์ (ฉบับที่..) พ.ศ. …. และคณะ ยื่นหนังสือต่อนายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ ผ่านไปยังประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อยื่นคำร้องขอเสนอร่างกฎหมายสหกรณ์ (ฉบับที่..) พ.ศ. …. พร้อมเอกสารการลงลายมือชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑๒,๔๕๙ รายชื่อ ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อดำเนินการส่งมอบเรื่องดังกล่าวให้กลุ่มงานเข้าชื่อเสนอกฎหมาย สำนักการประชุม สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

DSC_1822 DSC_1831 DSC_1840

|  199 views

Leave a Comment

*

scroll to top