วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » ขอเชิญส่งข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ขอเชิญส่งข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

กันยายน 7, 2018 3:51 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, สรรหา แต่งตั้ง, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา, แต่งตั้ง สรรหา Leave a comment A+ / A-

วันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีการประชุมนัดแรก และได้มีมติเลือกตั้งตำแหน่งต่าง ๆ สำคัญดังนี้
๑. พลเอก อู้ด เบื้องบน เป็นประธานคณะกรรมาธิการ
๒. พลเอก สุนทร ขำคมกุล พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร และพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ
๓. นายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ เป็นโฆษกฯ
๔. พลเอก สุวโรจน์ ทิพย์มงคล เป็นเลขานุการฯ

ทั้งนี้ ขอเชิญส่งข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ที่ ตู้ ปณ. ๔๕ ปณฝ. รัฐสภา กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๕ หรือที่สำนักกำกับและตรวจสอบ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ภายในวันพุธที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ โดยข้อมูลผู้ส่งเอกสารจะได้รับความคุ้มครองการปกปิดเป็นเอกสารลับ

07091800_Page_1 07091800_Page_2

|  200 views

Leave a Comment

*

scroll to top