วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สนช. เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชนสภาจำลอง เพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภา ประจำปี ๒๕๖๑

สนช. เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชนสภาจำลอง เพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภา ประจำปี ๒๕๖๑

กันยายน 9, 2018 9:51 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สภาจำลองสัญจร, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “รูปแบบและวิธีการนำเสนอในห้องประชุมรัฐสภา” ให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชนสภาจำลอง เพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภา ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดขึ้นโดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้แทนสถาบันการศึกษาและนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ผ่านโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร) โครงการจัดประกวดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน รวมจำนวน ๒๗๒ คน ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทย และบทบาทหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รวมทั้งเป็นเวทีให้เยาวชนได้ร่วมกันสะท้อนปัญหาและแนวทางการพัฒนาเยาวชนในด้านต่าง ๆ

1536504167673 1536504164613 1536504152013 1536504141569 1536504137225

|  90 views

Leave a Comment

*

scroll to top