วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต ๑๐) ลงพื้นที่พบประชาชน จ.ชลบุรี

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต ๑๐) ลงพื้นที่พบประชาชน จ.ชลบุรี

กันยายน 10, 2018 5:04 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ จังหวัดชลบุรี คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต ๑๐) ประกอบด้วย พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ โดยมี
นายวรานนท์ ยิ้มมงคล ปลัดจังหวัดชลบุรี และนายพิเนตร เลิศเขมทัต นายอำเภอบ้านบึง ให้การต้อนรับ
โดยลงพื้นที่ จุดที่ ๑ บ้านหนองชาก หมู่ที่ ๓ ซึ่งได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพทำกระเป๋า และสานตะกร้าจากเชือกมัดฟางบ้านหนองชาก และจุดที่ ๒ บ้านหนองเขิน หมู่ที่ ๔ ซึ่งดำเนินโครงการปรับปรุงถนนดินสายข้างวัดหนองเขิน

จากนั้น เวลา ๑๓.๒๐ นาฬิกา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ณ บ้านเขาแรด หมู่ที่ ๓ ตำบลมาบไผ่ ซึ่งดำเนินโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์บ้านเขาแรด และจุดที่ ๔ บ้านโป่ง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองซ้ำซาก ซึ่งหมู่บ้านนี้ดำเนินโครงการปรับปรุงป้ายจราจรบริเวณริมทางติดลำห้วย (ติดตั้งการ์ดเลน)
โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และนายพิเนตร เลิศเขมทัต นายอำเภอบ้านบึง ให้การต้อนรับ

70630 70635 70731 77162 134134 134140

|  82 views

Leave a Comment

*

scroll to top