วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » รองประธาน สนช. คนที่สอง แถลงข่าวการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ๗๖ จังหวัด

รองประธาน สนช. คนที่สอง แถลงข่าวการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ๗๖ จังหวัด

กันยายน 11, 2018 3:47 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันอังคารที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ในฐานะประธานกรรมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นายศิระชัย โชติรัตน์ ประธานอนุกรรมการเตรียมการจัดประชุม นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานอนุกรรมการกำหนดรูปแบบและวิธีการ พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ พลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ พลตำรวจเอก พงศพัศ พงษ์เจริญ ได้ร่วมกันแถลงข่าวสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ๗๖ จังหวัด เพื่อรับฟังปัญหาของประชาชนและแนวทางแก้ไขจากส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใน ๗ กลุ่มปัญหา ได้แก่ ปัญหาที่ดิน ปัญหาแหล่งน้ำ ปัญหาการเกษตร ปัญหาคมนาคม ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาสิ่งแวดล้อม และปัญหาด้านสังคม

ในวันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมรัฐสภา ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ โดยจะมีประชาชนจาก ๗๖ จังหวัด ๆ ละ ๘ คน ประกอบด้วยผู้แทนภาคประชาชน จำนวน ๖ คน ผู้แทนจากส่วนจังหวัด จำนวน ๑ คน และผู้แทนจากส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ คน รวมจำนวนประมาณ ๖๐๐ คน และมีผู้แทนรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รวมถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการ ปลัดกระทรวง และอธิบดีกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังเพื่อจะได้ดำเนินการรวบรวมและนำไปสู่การแก้ไขต่อไป

ทั้งนี้ จะมีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา และทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสื่อสังคมออนไลน์ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

1536655067344 1536655070070 1536655068670 1536655071498

|  171 views

Leave a Comment

*

scroll to top