วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ.การศาสนาฯ สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอัครราชทูตประจำกรุงโตเกียว เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น

กมธ.การศาสนาฯ สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอัครราชทูตประจำกรุงโตเกียว เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น

กันยายน 11, 2018 3:54 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, ต่างประเทศ, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ สถานเอกอัครราชทูต กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก คณิต สาพิทักษ์ ในฐานะหัวหน้าคณะ เข้าพบปะสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อัครราชทูตประจำกรุงโตเกียว และนางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงโตเกียว และรับฟังสรุปภาพรวมเกี่ยวกับสภาพการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนนโยบายการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย

 

จากนั้น เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา เข้าประชุมร่วมหารือกับ นางสาวเรโกะ ฟูจิตะ กรรมการบริหาร และนายชินสึกะ ซาแทค ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างประเทศ องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมนักท่องเที่ยวไทยเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น และความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับญี่ปุ่น

1536655708218 1536655706847 1536655710201 1536655705647

|  101 views

Leave a Comment

*

scroll to top