วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีวันก่อตั้งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ครบรอบ ๒๖ ปี

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีวันก่อตั้งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ครบรอบ ๒๖ ปี

กันยายน 12, 2018 1:26 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, กิจกรรมสำนักงานฯ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น กรุงเทพฯ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป จากวัดสร้อยทอง เนื่องในวันก่อตั้งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ครบรอบปีที่ ๒๖ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาผู้ยึดมั่นและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๔๒ คน โดยมีผู้บริหาร และข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมพิธี

ทั้งนี้ ในช่วงเช้าได้มีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประกอบด้วย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สถาบันพระปกเกล้า สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานศาลปกครอง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

267409 267410 267411 267412 267413

|  137 views

Leave a Comment

*

scroll to top