วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. บริหารราชการแผ่นดิน ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนริมน้ำจันทบูรสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

กมธ. บริหารราชการแผ่นดิน ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนริมน้ำจันทบูรสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

กันยายน 12, 2018 4:24 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ชุมชนริมน้ำจันทบูร จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนริมน้ำจันทบูรสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่คงความเป็นวิถีชุมชน ครอบคลุมมิติสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ โดยมีนายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ
นางสุนันทา สถิตธำมรงค์ ผู้นำชุมชนเชิงวัฒนธรรม เล่าถึงประวัติของชุมชนริมน้ำจันทบูรว่า เป็นชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำจันทบุรี ด้านตะวันตกมีชาวจีนและญวนอพยพอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๕ ได้มีการพัฒนาจนกลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรี ปัจจุบันชุมชนริมน้ำจันทบูรถือเป็นย่านประวัติศาสตร์และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังคงความเป็นไทยรวมถึงสถาปัตยกรรมโบราณสมัยรัชกาลที่ ๕ ไว้ มีร้านขายสินค้าและร้านอาหารที่สร้างขึ้นเพื่อให้กลมกลืนกับบรรยากาศของชุมชน อนุรักษ์รูปแบบและวิถีชีวิตของคนในอดีตได้อย่างเหมาะสมลงตัว
จากนั้น คณะได้เดินทางไปเยี่ยมชมบ้านพักประวัติศาสตร์หลวงราชไมตรี ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งยางพาราภาคตะวันออก เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้นำพันธุ์ยางจากประเทศมาเลเซียมาทดลองปลูกและปรับปรุงขยายพันธุ์จนสามารถส่งออกไปขายยังประเทศอังกฤษได้ สำหรับบ้านพักของหลวงราชไมตรีเป็นตึกไม้สักทองทั้งหลัง ซึ่งปัจจุบันได้เปิดให้เป็นที่พักสำหรับผู้ที่ชื่นชอบบรรยากาศแบบโบราณและคลาสสิกของชุมชนเก่า

88579 88580 88581 88584

|  61 views

Leave a Comment

*

scroll to top