วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. สิ่งแวดล้อมฯ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการผลิตวัสดุย่อยสลายทางชีวภาพจากแป้งมันสำปะหลังและอื่น ๆ เพื่อใช้แก้ไขปัญหาการลดใช้ขยะพลาสติกต่อไป

กมธ. สิ่งแวดล้อมฯ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการผลิตวัสดุย่อยสลายทางชีวภาพจากแป้งมันสำปะหลังและอื่น ๆ เพื่อใช้แก้ไขปัญหาการลดใช้ขยะพลาสติกต่อไป

กันยายน 12, 2018 4:47 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ บริษัท ยูนิเวอร์แซลไบโอแพ็ค จํากัด อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วย พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง และคณะ เดินทางไปศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตวัสดุย่อยสลายทางชีวภาพจากแป้งมันสำปะหลัง (Biodegradable Cassava Based) และวัสดุชีวภาพอื่น ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหาการลดใช้ขยะพลาสติกต่อไป

159010 159011 159012 159017

|  67 views

Leave a Comment

*

scroll to top