วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. วิทยาศาสตร์ฯ สนช. ศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการจัดทำฐานข้อมูลและแนวทางการดำเนินการของธนาคารแห่งประเทศไทยในอนาคต

กมธ. วิทยาศาสตร์ฯ สนช. ศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการจัดทำฐานข้อมูลและแนวทางการดำเนินการของธนาคารแห่งประเทศไทยในอนาคต

กันยายน 13, 2018 3:54 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นางเสาวณี สุวรรณชีพ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม และในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการสารสนเทศและการสื่อสาร ศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการจัดทำฐานข้อมูล วิธีการพัฒนาเทคโนโลยีในการจัดเก็บฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล และแนวทางการดำเนินการของธนาคารแห่งประเทศไทยในอนาคต โดยมี นายเพิ่มสุข สุทธินุ่น ผู้ช่วยผู้ว่าการสายระบบข้อสนเทศ (ผร.) พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ จากนั้น เยี่ยมชมศูนย์คอมพิวเตอร์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ จะได้นำข้อมูลที่ได้รับมาประกอบการพิจารณาหาแนวทางสนับสนุนส่งเสริมนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาลต่อไป

4275 4276 159498 159499

|  74 views

Leave a Comment

*

scroll to top