วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน พิจารณารายงานของผู้สอบบัญชีและการเงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน พิจารณารายงานของผู้สอบบัญชีและการเงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

กันยายน 14, 2018 10:42 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

abcd1

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓  กันยายน ๒๕๖๑ ณ อาคารรัฐสภา 
พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณารายงานของผู้สอบบัญชีและการเงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
กรมโยธาธิการและ ผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เสนอโดยคณะอนุกรรมาธิการการจัดระบบการบริหารราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยคณะอนุกรรมาธิการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ได้ดำเนินการพิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณี ขอความช่วยเหลือและติดตามการขอออกโฉนดที่ดินของผู้ร้องซึ่งมีความล่าช้า บริเวณตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม พร้อมมีมติให้มีหนังสือติดตามและขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมจากสำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาศรีสงคราม และจังหวัดนครพนม ขณะเดียวกันได้พิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ตรวจสอบกรณีผู้ประกอบการโรงแรมเคบ บางเสร่ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประกอบกิจการบุกรุกชายหาดและทะเล อีกทั้งนำป้ายไปปักห้ามมิให้ประชาชนเข้าไปในบริเวณพื้นที่ชายหาด และมีมติให้มีหนังสือติดตามและขอทราบข้อมูลจากเทศบาลตำบลบางเสร่เพิ่มเติมเช่นเดียวกัน
สำหรับการพิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าต่ออำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ แต่เจ้าหน้าที่บ่ายเบี่ยงไม่ดำเนินการให้ ที่ประชุมมีมติให้เสนอข้อเท็จจริงและความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการ เพื่อยุติเรื่อง และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องทราบ ส่วนเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้
ตรวจสอบวัดป่าพุทธธรรม ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา บุกรุกที่ดินป่าช้าสาธารณะ โดยสร้างสิ่งปลูกสร้างหลายหลังและใช้รถขุดดินกับพยายามสร้างรั้วรอบในป่าสาธารณะ ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าควรเชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมประชุม อาทิ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา, นายอำเภอขามทะเลสอ, เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาขามทะเลสอ, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ

นอกจากนี้ การดำเนินงานในสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมาธิการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ยังได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนใหม่ กรณีขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการผังเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีโครงการจะขยายถนนจากเดิม ๘ เมตร เป็น ๑๒ เมตร ซึ่งส่งผลกระทบต่อราษฎรที่มีที่ดินอยู่ติดกับแนวเขตถนน บริเวณตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

abcd2 abcd3 abcd4 abcd5 abcd6

|  42 views

Leave a Comment

*

scroll to top