วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม อนุฯ พิจารณาจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข (กมธ. การสาธารณสุข) ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุม อนุฯ พิจารณาจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข (กมธ. การสาธารณสุข) ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๑

กันยายน 14, 2018 11:13 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันพุธที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๕ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒
คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  โดย พลเอก โปฎก  บุนนาค ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ได้มีการประชุมเพื่อ พิจารณาร่างรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

ผลการพิจารณา

ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณา บทที่ ๔ ผลการพิจารณาศึกษาวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ โดยที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนในข้อเสนอแนะต่อระบบการแพทย์ปฐมภูมิเขตชนบทและการวิเคราะห์ด้านอื่น ๆ ในการดำเนินการระบบการแพทย์ปฐมภูมิ ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาปรับแก้ไขถ้อยคำให้เหมาะสมและถูกต้อง และมอบหมายฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการปรับแก้ไขตามข้อสังเกตของที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการต่อไป

cacf9ec88ce3351583232249fd262da31_18573656_180907_0005

cacf9ec88ce3351583232249fd262da31_18573656_180907_0002

|  66 views

Leave a Comment

*

scroll to top