วันอาทิตย์ , 16 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » ประธานอนุฯ การกำหนดรูปแบบและวิธีการโครงการ สนช. พบประชาชน ๗๖ จังหวัด รับหนังสือเรื่องขอความเป็นธรรมกรณีหน่วยงานของรัฐละเมิดสิทธิในที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของราษฎร จ.สุราษฎร์ธานี

ประธานอนุฯ การกำหนดรูปแบบและวิธีการโครงการ สนช. พบประชาชน ๗๖ จังหวัด รับหนังสือเรื่องขอความเป็นธรรมกรณีหน่วยงานของรัฐละเมิดสิทธิในที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของราษฎร จ.สุราษฎร์ธานี

กันยายน 14, 2018 4:23 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๑๐ นาฬิกา ณ ห้องโถงชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานอนุกรรมการกำหนดรูปแบบและวิธีการโครงการสมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ๗๖ จังหวัด รับหนังสือจากนายวาริเอก ศรีรักษา ตัวแทนราษฎรในพื้นที่ประสบปัญหากว่า ๒๐๐ ครอบครัว อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ขอความเป็นธรรมกรณีหน่วยงานของรัฐละเมิดสิทธิในที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของราษฎร

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ กล่าวว่า จะรับเรื่องนี้ไว้และส่งต่อให้คณะกรรมการดำเนินโครงการในกลุ่มปัญหาที่ดิน
เพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป

DSC_8984 DSC_8990

 

|  145 views

Leave a Comment

*

scroll to top