วันอาทิตย์ , 16 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต ๑๐) ลงพื้นที่พบประชาชน จ.ระยอง

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต ๑๐) ลงพื้นที่พบประชาชน จ.ระยอง

กันยายน 18, 2018 4:17 pm by: Category: กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันอังคารที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน เขต ๑๐ ประกอบด้วย พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ และอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมี นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และนายวิทยา ชพานนท์ นายอำเภอแกลง ให้การต้อนรับ ดังนี้
– จุดที่ ๑ โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรและบ่อพักน้ำ ณ บ้านเขาผักกูด หมู่ที่ ๗ ตำบลกระแสบน
– จุดที่ ๒ โครงการขยายผลศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริชุมชนบ้านเอื้ออาทร (วังหว้า) ชุมชนต้นแบบในการจัดการขยะภายในชุมชนบ้านเอื้ออาทร (วังหว้า) เทศบาลตำบลเมืองแกลง
ทั้งนี้ ประชาชนได้นำเสนอปัญหาและความต้องการในพื้นที่ อาทิ ต้องการเอกสารสิทธิในที่ดินทำกิน อาสาสมัครในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ) ต้องการสวัสดิการจากรัฐ และต้องการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรขอให้ผลักดันโครงการกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำกระแสบนให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์มากขึ้น
จากนั้น เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ณ ตำบลชำฆ้อ อำเภอ
เขาชะเมา จังหวัดระยอง โดยมี นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และนายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์
นายอำเภอเขาชะเมา ให้การต้อนรับ ดังนี้

– จุดที่ ๑ โครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริประจำหมู่บ้าน ใช้พื้นที่ส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ณ บ้านโป่งสะท้อน หมู่ที่ ๖
– จุดที่ ๒ โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร ณ บ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ ๘
สำหรับประเด็นที่ประชาชนนำเสนอปัญหาและความต้องการ อาทิ ขาดเอกสารสิทธิในที่ดินทำกิน ขาดแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ต้องการขยายเฟสไฟฟ้าชุมชนและปัญหาช้างป่าเข้ามาทำลายพื้นที่การเกษตร

S__9126029 S__9126030 S__9126031 S__9126032 S__9126033 S__9126034

|  209 views

Leave a Comment

*

scroll to top