วันอาทิตย์ , 16 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สนช. ร่วมประชุม Eurasian Women’s Forum ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อย่อย ” สตรีกับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างสมดุลย์”

สนช. ร่วมประชุม Eurasian Women’s Forum ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อย่อย ” สตรีกับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างสมดุลย์”

กันยายน 21, 2018 5:14 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, ต่างประเทศ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐-๑๘.๐๐ นาฬิกา ณ พระราชวัง Travricheskiy สหพันธรัฐรัสเซีย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เข้าร่วมประชุม Eurasian Women’s Forum ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อย่อยเรื่อง ” สตรีกับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างสมดุลย์” โดยที่ประชุมได้อภิปรายเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของสตรีกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ช่องว่างของการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของบุรุษและสตรี แนวทางการเพิ่มศักยภาพและการจ้างงานสตรี รวมถึงความพร้อมของสตรีในยุคดิจิทัล และการจ้างงานสตรีในตลาดแรงงานปัจจุบันและอนาคต นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นว่าจำนวนของสตรีที่อยู่ในส่วนผู้มีอำนาจตัดสินใจยังมีจำนวนน้อยและยังขาดโอกาสในการมีบทบาทในสังคม

S__9199628 S__9199627 S__9199626

|  126 views

Leave a Comment

*

scroll to top