วันอาทิตย์ , 16 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ.การเศรษฐกิจฯ สนช. ร่วมประชุมและรับฟังบรรยายสรุปความคืบหน้าการดำเนินงานด้านต่างๆ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ อ.แม่สอด จ.ตาก

กมธ.การเศรษฐกิจฯ สนช. ร่วมประชุมและรับฟังบรรยายสรุปความคืบหน้าการดำเนินงานด้านต่างๆ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ อ.แม่สอด จ.ตาก

กันยายน 21, 2018 5:21 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมท่าอากาศยานแม่สอด จังหวัดตาก คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลอากาศเอก ชนะ อยู่สถาพร ประธานคณะกรรมาธิการ เข้าร่วมประชุมและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินงานในด้านต่างๆ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อาทิ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การจัดหาที่ดินและบริหารจัดการด้านสิทธิประโยชน์ การประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

S__9199697 S__9199698 S__9199699 S__9199700

|  148 views

Leave a Comment

*

scroll to top