วันเสาร์ , 15 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » กมธ. สังคมฯ ร่วมกับคณะกรรมการโครงการ สนช. พบประชาชน ลงพื้นที่ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมผลการเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนอำเภอแหลมงอบ จ. ตราด

กมธ. สังคมฯ ร่วมกับคณะกรรมการโครงการ สนช. พบประชาชน ลงพื้นที่ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมผลการเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนอำเภอแหลมงอบ จ. ตราด

กันยายน 24, 2018 3:10 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ โรงเรียนวัดบางปิดล่าง (ราษฎร์สงเคราะห์) ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับคณะอนุกรรมการพบปะและช่วยเหลือบุคคลด้อยโอกาส ในคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมผลการเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนอำเภอแหลมงอบ โดยมีนายอำเภอแหลมงอบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์) และผู้แทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมและให้การต้อนรับ โอกาสนี้ ประธานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอแหลมงอบ และกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด ได้นำเสนอผลการดำเนินงานพร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด

S__22675473

S__22675466

S__22675467

S__22675468

|  99 views

Leave a Comment

*

scroll to top