วันเสาร์ , 15 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถี จ. ฉะเชิงเทรา

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถี จ. ฉะเชิงเทรา

กันยายน 24, 2018 3:31 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ บ้านเตาอิฐ หมู่ ๔ ตำบลบ้านคา อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน เขต ๑๐ นำโดย พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน พร้อมทั้งเยี่ยมชมโครงการชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถี ฮอลลีวูดบ้านนา บ้านหุ่นเหล็ก กลุ่มแปรรูปกล้วย สนับสนุนการท่องเที่ยว ต่อจากนั้น ลงพื้นที่ ณ บ้านหนองช้างตาย หมู่ที่ ๖ ตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น โดยหมู่บ้านนี้ดำเนินโครงการขุดลอกคลองสาธารณะเพื่อการเกษตรของบ้านหนองช้างตาย ทั้งนี้ปัญหาที่ได้รับจากประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ การจัดการน้ำเพื่อการเกษตรให้สอดคล้องกับฤดูกาล (น้ำท่วม/น้ำแล้ง) เนื่องจากลำคลองไม่ได้ขุดลอกมากว่า ๑๐ ปี ทำให้ไม่สามารถระบายน้ำได้ ถนนบางสายคับแคบและขาดไฟส่องสว่างในบางจุด เป็นต้น โดยมี นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และนายพีระ การุญ นายอำเภอราชสาส์น ให้การต้อนรับ

75824 75862 75865 75885 75905 75907

|  116 views

Leave a Comment

*

scroll to top