วันเสาร์ , 15 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน จ. ฉะเชิงเทรา

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน จ. ฉะเชิงเทรา

กันยายน 25, 2018 10:06 am by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ บ้านเขาสะท้อนบน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองไม้แก่นอำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยังยืน เขต ๑๐ นำโดย พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยอนุกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยังยืน ซึ่งหมู่บ้านนี้ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสนามกีฬาหมู่บ้านเขาสะท้อนบน โดยมีนางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอแปลงยาว ให้การต้อนรับ
จากนั้น คณะอนุกรรมการ ลงพื้นที่ ณ บ้านห้วยหิน หมู่ที่ ๑ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต เพื่อรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ ๑.ระบบปัญหาน้ำประปาไม่เพียงพอทั้งที่เป็นพื้นที่แหล่งน้ำ ๒. ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำควรมีการส่งเสริมให้ปลูกพืชผสมผสาน ๓.ปัญหาไฟฟ้าไม่เสถียรไฟตกไฟดับบ่อย และ ๔.ช้างป่าบุกรุกพื้นที่ทางการเกษตร สำหรับหมู่บ้านนี้ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้านห้วยหิน โดยมีนางอาภรณ์ ใหม่มงคล นายอำเภอสนามชัยเขต ให้การต้อนรับ

S__9265219 S__9265220 S__9265221 S__9265222 S__9265223

|  117 views

Leave a Comment

*

scroll to top