วันอาทิตย์ , 16 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. พาณิชย์ฯ สนช. รับฟังบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนและการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของจังหวัดสุพรรณบุรี

กมธ. พาณิชย์ฯ สนช. รับฟังบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนและการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของจังหวัดสุพรรณบุรี

กันยายน 25, 2018 2:13 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมประกายทอง ชั้น ๓ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๘ จังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการ และคณะ เข้าร่วมรับฟังบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนและการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มูลค่าการค้ารวม และมูลค่าการค้าของธุรกิจ SMEs ของจังหวัดสุพรรณบุรี รวมทั้งด้านแรงงานของจังหวัดสุพรรณบุรี จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๘ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด และผู้ประกอบการในพื้นที่ จากนั้น คณะได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการของกลุ่มผู้ประกอบการ อาทิ บริษัท โตว่องไว จำกัด บริษัทโชคนำชัย ออโต้บอดี้ จำกัด และบริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด เป็นต้น โดย มีนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ

S__23560219 S__23560220 S__23560221

|  66 views

Leave a Comment

*

scroll to top