วันอาทิตย์ , 16 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง มอบเกียรติบัตรให้แก่ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมใจอาชีวะซ่อมแซมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาถวายเป็นพระราชกุศลฯ

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง มอบเกียรติบัตรให้แก่ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมใจอาชีวะซ่อมแซมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาถวายเป็นพระราชกุศลฯ

กันยายน 25, 2018 4:40 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ครูและนักเรียน จำนวน ๑๒ คน ที่เข้าร่วมโครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมใจอาชีวะซ่อมแซมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธี
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่นักเรียน นักศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษามีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือสังคม เสริมสร้างความรักความสามัคคี และการอยู่ร่วมกันอันดีในสังคม ตลอดจนเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษาได้นำความรู้ที่ได้รับทางด้านวิชาชีพไปใช้ประโยชน์สามารถบูรณาการความรู้ไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ

DSC_5573 DSC_5555 DSC_5542 DSC_5591

|  94 views

Leave a Comment

*

scroll to top