วันเสาร์ , 15 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว. กรุงเทพฯ

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว. กรุงเทพฯ

กันยายน 26, 2018 4:03 pm by: Category: กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก, โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น Leave a comment A+ / A-

วันพุธที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องอมรินทร์ ชั้น ๓ โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว. กรุงเทพฯ
นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยกับการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศ” ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดขึ้นให้แก่เครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยจากทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น ๓๓๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมือง มีภาวะผู้นำในการดำเนินงานและมีความเชื่อมั่นศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมี นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย พลเรือเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ พลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย นายปรีชา
บัววิรัตน์เลิศ นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล และนายธานี อ่อนละเอียด สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมในพิธีเปิด

42543818_1887207134688366_7967802480320839680_n42501537_1887207191355027_5999750557219160064_n 42512213_1887207244688355_4005795540326416384_n 42622437_1887207334688346_6919034327778983936_n

|  165 views

Leave a Comment

*

scroll to top