วันเสาร์ , 15 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » สมาชิก สนช. ร่วมบรรยายเกี่ยวกับผลงานของ สนช. และการเลือกตั้งระบบใหม่ แก่ผู้ร่วมสัมมนาโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ ณ โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว กรุงเทพฯ

สมาชิก สนช. ร่วมบรรยายเกี่ยวกับผลงานของ สนช. และการเลือกตั้งระบบใหม่ แก่ผู้ร่วมสัมมนาโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ ณ โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว กรุงเทพฯ

กันยายน 27, 2018 10:00 am by: Category: กิจกรรมพิเศษ, โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น Leave a comment A+ / A-

วันพุธที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องอมรินทร์ ชั้น ๓ โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว กรุงเทพฯ
รองศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการการเมือง คนที่สาม เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ผลงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ” 

จากนั้น เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะที่ปรึกษา
คณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การเลือกตั้งระบบใหม่ (Primary Vote)
กับการมีส่วนร่วมของประชาชน” ให้แก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่าย ในโครงการ
เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

42492764_1887455761330170_6610700287751487488_n 42513272_1887455574663522_1629920112939106304_n 42516505_1887455804663499_4979351466826268672_n 42625069_1887455674663512_8233270874128515072_n

|  166 views

Leave a Comment

*

scroll to top