วันอังคาร , 11 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม กมธ. การสาธารณสุข ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุม กมธ. การสาธารณสุข ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๑

ตุลาคม 8, 2018 12:39 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย นายแพทย์เจตน์  ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับนโยบาย แนวทาง รายละเอียดจำนวนที่พักอาศัยซึ่งเป็นสวัสดิการของบุคลากรด้านสาธารณสุข รวมถึงมาตรการในการดูแลบุคลากรด้านสาธารณสุขทุกวิชาชีพ เพื่อให้มีสวัสดิการที่เหมาะสมในด้านที่อยู่อาศัย ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผลการพิจารณา ปัจจุบันที่พักอาศัยซึ่งเป็นสวัสดิการของบุคลากรทางด้านสาธารณสุขยังไม่เพียงพอต่อจำนวนบุคลากรของแต่ละโรงพยาบาล อีกทั้งที่พักอาศัยภายในโรงพยาบาลบางแห่งทรุดโทรมไม่มีการซ่อมแซม และไม่มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยโดยรอบที่พักอาศัย ทำให้บุคลากรบางส่วนต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเช่าที่พักอาศัยภายนอกโรงพยาบาล ซึ่งทำให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายในการเช่าที่พักอาศัยและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ คณะกรรมการที่พักอาศัยของบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ควรหารือร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและทีมวิศวกร เพื่อกำหนดเกณฑ์มาตรฐานที่พักอาศัยและให้การดูแลที่พักอาศัยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดมาตรการรักษาความปลอดภัย และกำหนดให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางด้านสาธารณสุขสามารถปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ได้นานขึ้น

thumbnail_10 thumbnail_11 thumbnail_12 thumbnail_13

|  990 views

Leave a Comment

*

scroll to top