วันอังคาร , 11 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ.การพาณิชย์ฯ ร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์แรงงานของชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่มีสัญชาติไทยในจังหวัดกาญจนบุรี

กมธ.การพาณิชย์ฯ ร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์แรงงานของชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่มีสัญชาติไทยในจังหวัดกาญจนบุรี

ตุลาคม 8, 2018 1:20 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันจันทร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ที่ว่าการอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก ยุทธศิลป์ โดยชื่นงาม ประธานคณะอนุกรรมาธิการสนับสนุนภารกิจพาณิชย์ อุตสาหกรรม และแรงงาน พร้อมคณะ  เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์แรงงานของชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่มีสัญชาติไทยในจังหวัดกาญจนบุรี ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานของชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่มีสัญชาติไทย การพิจารณาการอนุญาตออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวและข้อมูลการขอใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (work permit) ที่เป็นชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่มีสัญชาติไทยในจังหวัดกาญจนบุรี ปัญหาด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่มีสัญชาติไทย รวมทั้งประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายอนันต์ นาคนิยม ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายอำเภอเมืองกาญจนบุรี นายอำเภอไทรโยค นายอำเภอทองผาภูมิ นายอำเภอสังขละบุรี นายอำเภอศรีสวัสดิ์ แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี พาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองพลทหารราบที่ ๙ และตัวแทนของกลุ่มชาติพันธุ์หรือชนกลุ่มน้อยที่ไม่มีสัญชาติไทยที่อาศัยหรือทำงานอยู่ในอำเภอเมืองกาญจนบุรีและอำเภอไทรโยค ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม

S__127565826 S__127565827 S__127680515 S__127680516

|  89 views

Leave a Comment

*

scroll to top