วันอังคาร , 11 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » อดีต สว. และ สมาคมการค้าผู้ขายส่งยาสูบ ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมให้กับผู้ว่าการยาสูบแห่งประเทศไทย

อดีต สว. และ สมาคมการค้าผู้ขายส่งยาสูบ ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมให้กับผู้ว่าการยาสูบแห่งประเทศไทย

ตุลาคม 8, 2018 1:32 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันจันทร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ นายประวัติ ทองสมบูรณ์ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดมหาสารคาม และสมาคมการค้าผู้ขายส่งยาสูบ ยื่นหนังสือต่อนายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ ผ่านไปยังนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เพื่อขอความเป็นธรรมให้กับผู้ว่าการยาสูบแห่งประเทศไทย กรณีที่ถูกภาคีเครือข่ายชาวไร่ยาสูบแห่งประเทศไทยร้องเรียนขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณาปลดออกจากตำแหน่ง สืบเนื่องจากปัญหาการบังคับใช้ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยาสูบของรัฐ ซึ่งเปิดช่องให้สามารถนำเข้าบุหรี่จากต่างประเทศได้ในราคาที่ถูกลงกว่าเดิม และแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดของบุหรี่ไทย ทำให้การยาสูบแห่งประเทศไทยต้องประกาศหยุดรับซื้อใบยาจากชาวไร่ จนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้ว่าการยาสูบฯ ทางสมาคมการค้าผู้ขายส่งยาสูบ จึงมีความคิดเห็นว่า พ.ร.บ. สรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ มีประเด็นซึ่งส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวไร่ยาสูบ ทั้งในประเด็นของยอดขายและอัตราภาษี แต่ไม่ได้รับการแก้ไขจากหน่วยงานที่เสนอกฎหมาย ซึ่งการบริหารองค์กรในสภาวการณ์ปัจจุบันเช่นนี้ จำเป็นต้องมีผู้บริหารที่มีธรรมาภิบาลและมีความรู้ในการบริหารองค์กร โดยผู้ว่าการยาสูบแห่งประเทศไทยคนปัจจุบัน มีความเหมาะสมทุกประการ ทางสมาคมฯ จึงขอสนับสนุนผู้ว่าการยาสูบแห่งประเทศไทย ให้ดำรงตำแหน่งนี้ต่อไป

ด้านนายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล กล่าวว่าจะรับเรื่องดังกล่าวไว้เสนอต่อรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เพื่อพิจารณาตามกระบวนการต่อไป

DSC_8272 DSC_8279 DSC_8289

|  111 views

Leave a Comment

*

scroll to top