วันอังคาร , 11 ธันวาคม 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๔/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๔/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ

ตุลาคม 9, 2018 3:27 pm by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช. Leave a comment A+ / A-

สรุปการประชุม4

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๔/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ

วันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ 

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๑๐ นาฬิกา

ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน ดังนี้

–    ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. …. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

ผลการพิจารณา

–    ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คำปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามลำดับมาตรา
ไปจนจบร่างแล้ว ที่ประชุมได้มีมติให้เลื่อนการลงมติเรียงตามลำดับมาตราที่มีการแก้ไขในการประชุมครั้งต่อไป

ปิดประชุม เวลา ๑๗.๒๕ นาฬิกา

|  173 views

Leave a Comment

*

scroll to top