วันอังคาร , 11 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. การศาสนาฯ สนช. นำคณะนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนผู้สูงอายุ เขตยานนาวา ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงาน ๔ ปีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ “ใส่ใจประชา นำพาสู่การปฏิรูปประเทศ”

กมธ. การศาสนาฯ สนช. นำคณะนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนผู้สูงอายุ เขตยานนาวา ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงาน ๔ ปีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ “ใส่ใจประชา นำพาสู่การปฏิรูปประเทศ”

ตุลาคม 9, 2018 4:15 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันจันทร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ อาคารรัฐสภา ๑ คณะอนุกรรมาธิการด้านการศาสนา ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนผู้สูงอายุ เขตยานนาวา จำนวน ๓๐ คน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงาน ๔ ปี
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ “ใส่ใจประชา นำพาสู่การปฏิรูปประเทศ” พร้อมทั้งเข้าชมพิพิธภัณฑ์และห้องประชุมรัฐสภา

S__9511305 S__9511306 S__9511307 S__9511308

|  100 views

Leave a Comment

*

scroll to top