วันอังคาร , 11 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » ๓ กมธ. ร่วมรับหนังสือจากประธานสมาพันธ์รถตู้แห่งประเทศไทย และคณะ เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไข พ.ร.บ. ขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

๓ กมธ. ร่วมรับหนังสือจากประธานสมาพันธ์รถตู้แห่งประเทศไทย และคณะ เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไข พ.ร.บ. ขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

ตุลาคม 10, 2018 10:36 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-
วันอังคารที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ พลโท จเรศักณ์ิ อานุภาพ ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา และ
นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ กรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจากนายวุฒิภัทร คงมั่น ประธานสมาพันธ์รถตู้แห่งประเทศไทย และคณะ เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไข พ.ร.บ. ขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ใน ๓ ประเด็น ดังนี้
๑. ขอให้แก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ.ขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ เนื่องจากมีความล้าสมัย ไม่เป็นปัจจุบัน โดยขอให้ใช้มาตรา ๗๗ ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดำเนินการทันที เพื่อไม่ให้เป็นภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพของประชาชน
๒. ขอให้แก้ไขระบบ GPS เนื่องจากเป็นอุปสรรคในการประกอบอาชีพของคนขับรถตู้
๓. ขอให้ติดตามดำเนินการกับรถตู้โดยสารทุกหมวดหมู่ รวมถึงรถตู้ ขสมก.ที่หมดอายุการใช้งาน เนื่องจากส่ง
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการในเรื่องของความปลอดภัย
พลโท จเรศักณ์ิ อานุภาพ กล่าวว่า จะรับเรื่องดังกล่าวไว้ และจะนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคมเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป
43415341_1903658513043228_8907507166810734592_n (1) 43415341_1903658513043228_8907507166810734592_n 43664732_1903658659709880_1403289905798316032_n
|  304 views

Leave a Comment

*

scroll to top