วันอังคาร , 11 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. การสังคมฯ จัดสัมมนาเรื่อง “ความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ”

กมธ. การสังคมฯ จัดสัมมนาเรื่อง “ความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ”

ตุลาคม 10, 2018 10:50 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันอังคารที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๔๕- ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ๑-๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒
คณะอนุกรรมาธิการกิจการเด็กและเยาวชน ในคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดสัมมนาเรื่อง “ความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ” โดยคุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี รองประธานคณะกรรมาธิการ ในฐานะประธานอนุกรรมาธิการ ได้กล่าวเปิดการสัมมนาว่า เนื่องจากประเทศไทยมีพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลาย บางพื้นที่เป็นป่า ภูเขา น้ำตก ถ้ำ และทะเลซึ่งบางพื้นที่ยากต่อการเข้าถึงและปกคลุมไปด้วยป่าไม้ประเภทต่าง ๆ จึงเป็นจุดสนใจให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากเดินทางมาท่องเที่ยวและพักผ่อน ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่งจะมีกิจกรรมที่มีความหลากหลายแตกต่างกันไปตามลักษณะเด่นของพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดจะมีนักท่องเที่ยวรวมถึงผู้ปกครองจะนำบุตรหลานเข้าไปท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติจำนวนมาก
ทั้งนี้ จากการพิจารณาสาเหตุของปัญหาความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในเบื้องต้นเกิดจากหลายสาเหตุ อาทิ ขาดความรู้ความเข้าใจต่อสภาพอากาศในพื้นที่เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวมีจำกัด ระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของ
แหล่งท่องเที่ยวยังไม่ได้มาตรฐานส่งผลให้เด็กและเยาวชนที่เข้าไปท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติเกิดความไม่ปลอดภัย ดังจะเห็นได้จากกรณีถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน และกรณีเด็กจมน้ำเสียชีวิตตามแหล่งน้ำตามธรรมชาติและบริเวณชายหาดต่าง ๆ ซึ่งจากสถิติจากศูนย์วิจัยเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก
โรงพยาบาลรามาธิบดีระบุว่า สาเหตุหลักของเด็กที่เสียชีวิต ร้อยละ ๕๖ คือ การจมน้ำ

ดังนั้น คณะอนุกรรมาธิการกิจการเด็กและเยาวชน ซึ่งรับผิดชอบงานด้านเด็กและเยาวชนจึงเห็นสมควรจัดสัมมนาขึ้นเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและแก้ไขปัญหาความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนโดยสร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุในพื้นที่ พร้อมทั้งร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม และเพื่อเป็นเวทีในการระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนข้อมูล และข้อเสนอแนะในการสร้างความปลอดภัยให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่
แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ โดยจะรวบรวมและจัดทำข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

43445396_1903735176368895_8954150073558630400_n 43450097_1903735529702193_1950784732937584640_n 43537982_1903735259702220_6502977817863520256_n 43573304_1903735346368878_1069405547708547072_n 43624189_1903735453035534_6950131265391558656_n

|  133 views

Leave a Comment

*

scroll to top