วันอังคาร , 11 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ในโอกาสพ้นจากหน้าที่

ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ในโอกาสพ้นจากหน้าที่

ตุลาคม 10, 2018 3:25 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, ต่างประเทศ Leave a comment A+ / A-

วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนายโน ควังอิล (H.E. Mr. Noh Khang-il) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ในโอกาสที่พ้นจากหน้าที่ โดยมี พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ รองประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – เกาหลี นำโดย นายศรีศักดิ์ ว่องส่งสาร ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ พร้อมด้วย นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมให้การรับรอง
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวถึงความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและเกาหลีมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและอยู่ในระดับดีมาก โดยปีนี้ครบรอบความสัมพันธ์ ๖๐ ปี ซึ่งเกาหลีถือเป็นมิตรประเทศที่มีความผูกพันกันมาอย่างยาวนานประเทศหนึ่งของไทย สำหรับความสัมพันธ์ในระดับรัฐสภาระหว่างไทยและเกาหลีมีความใกล้ชิดเป็นอย่างมากและมีการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับตลอดจนมีความร่วมมือในกรอบขององค์การระหว่างประเทศ เช่น สหภาพรัฐสภา (IPU) สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก (WSPU) การประชุมประธานรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคยูเรเซีย และการประชุมสมาชิกรัฐสภาเอเชีย-แปซิฟิกว่าด้วยสาธารณสุขโลก เชื่อมั่นว่าการพบปะระหว่างสมาชิกรัฐสภาทั้งสองประเทศจะเป็นปัจจัยสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ด้านรัฐสภาของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยรัฐสภาของทั้งสองประเทศได้จัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาระหว่างกันและได้มีการจัดกิจกรรมระหว่างกันบ่อยครั้ง ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๙ ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โดยมีหัวข้อหลักในการประชุมคือ “บทบาทของรัฐสภาในการสนับสนุนกิจการลูกเสือเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” นอกจากนี้ ทั้งสองประเทศได้มีการส่งเสริมการค้าการลงทุนระดับทวิภาคีอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเกาหลีเป็นประเทศคู่ค้าอันดับ ๑๐ ของไทย สำหรับด้านการท่องเที่ยวเห็นควรส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น ขอบคุณเอกอัครราชทูตฯ ที่ตลอดมาได้ทำหน้าที่ส่งเสริมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเกาหลีในด้านต่างๆ ให้แน่นแฟ้นทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเกาหลีใกล้ชิดยิ่งขึ้น
ด้านเอกอัครราชทูตฯ กล่าวว่า ความสัมพันธ์เกาหลี-ไทยตลอดระยะ ๖๐ ปีมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเสมอมา โดยหวังว่าปีนี้การลงทุนระหว่างสองประเทศจะมีมูลค่าที่เพิ่มมากขึ้น สำหรับด้านการท่องเที่ยวหวังว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากทั้งสองประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวระหว่างกันเพิ่มมากขึ้น สำหรับความสัมพันธ์ทางด้านรัฐสภาจะยังให้ความร่วมมือกับไทยอย่างเต็มที่เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศต่อไป

S__9535558 S__9535559 S__9535560 S__9535561

|  93 views

Related Posts

Leave a Comment

*

scroll to top