วันศุกร์ , 14 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการการจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ฯ กรณีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการการจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ฯ กรณีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ตุลาคม 11, 2018 12:14 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการการจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กรณีขอรับการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ขาดแคลนน้ำประประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค เนื่องจากปัญหาน้ำประปาไม่ได้มาตรฐานและปัญหาท่อน้ำประปาแตกบ่อยครั้ง ในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สรุปผลการประชุม อนุกมธ 2 101061_Page_1 สรุปผลการประชุม อนุกมธ 2 101061_Page_2 สรุปผลการประชุม อนุกมธ 2 101061_Page_3

|  78 views

Leave a Comment

*

scroll to top