วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » คณะกรรมการบูรณาการ ประสานงาน กรณีกู้ชีพฉุกเฉิน สนช. จัดพิธีมอบใบประกาศให้กับบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการกู้ชีพฉุกเฉิน

คณะกรรมการบูรณาการ ประสานงาน กรณีกู้ชีพฉุกเฉิน สนช. จัดพิธีมอบใบประกาศให้กับบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการกู้ชีพฉุกเฉิน

ตุลาคม 19, 2018 3:49 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๕ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๓๐๖-๓๐๗ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมการบูรณาการ ประสานงาน กรณีกู้ชีพฉุกเฉิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดพิธีมอบใบประกาศให้กับบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการกู้ชีพฉุกเฉิน โดยมีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ในฐานะคณะกรรมการบูรณาการ ประสานงาน กรณีกู้ชีพฉุกเฉิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี
     สำหรับบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ในการสนับสนุนและให้ความรู้การกู้ชีพฉุกเฉิน ได้แก่ ๑.ผศ.ดร.บุญธรรม นิธิอุทัย ผู้เปิดหลักสูตรเทคโนโลยีการยางและพัฒนาหุ่นยางพารา เพื่อช่วยสอนชีวิต ๒.ดร.ทิพย์จักร ณ ลำปาง หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีการยาง หน่วยวิจัยยาง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช. ๓.นางสาวธัญนาฎ สว่างจิตร และ ๔.นางสาวกุลธิดา ดวงดูสัน นักเรียนโรงเรียนนครพนมวิทยา โดยได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ป่วยที่หมดสติด้วยการทำ CPR กู้ชีพ
     จากนั้น เป็นการมอบโล่เกียรติคุณเพื่อเป็นการขอบคุณหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ได้ให้การสนับสนุนและร่วมบูรณาการขับเคลื่อนกิจกรรม ได้แก่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

S__9682949 S__9682950 S__9682951 S__9682952

|  134 views

Leave a Comment

*

scroll to top