วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑

ตุลาคม 19, 2018 6:40 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ มีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ นำโดย พันตำรวจโท พงษ์ชัย วราชิต ประธานคณะกรรมาธิการ โดยที่ประชุมได้มีการประชุมเกี่ยวกับการเดินทางไปศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดอุบลราชธานี โดยพบปะผู้ประกอบการน้ำมันมะพร้าว และฟาร์มเห็ด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ และพบปะผู้ประกอบการผู้ผลิตกุนเชียง – หมูยอ วิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งมีการจัดสัมมนาในหัวข้อ “แนวทางการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย สู่การพัฒนาเมือง พัฒนาประเทศ” จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ SMEs และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็กและขนาดย่อย

1539948723090 1539948720547 1539948717892 1539948715526

|  75 views

Leave a Comment

*

scroll to top