วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สนช. เข้าพบปะหารือทวิภาคีกับคณะผู้แทนรัฐสภาญี่ปุ่น ณ สมาพันธรัฐสวิส

สนช. เข้าพบปะหารือทวิภาคีกับคณะผู้แทนรัฐสภาญี่ปุ่น ณ สมาพันธรัฐสวิส

ตุลาคม 21, 2018 8:52 am by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, ต่างประเทศ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา (ตามเวลาท้องถิ่น) ณ ห้อง ประชุมหมายเลข ๑๔ ศูนย์การประชุมนานาชาตินครเจนีวา (CICG) สมาพันธรัฐสวิส คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๙ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล และนายวรพล โสคติยานุรักษ์ เข้าพบปะหารือทวิภาคีกับคณะผู้แทนรัฐสภาญี่ปุ่น นำโดย Mr. Shimpei Matsushita สมาชิกวุฒิสภาญี่ปุ่น และรองหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาญี่ปุ่น

ในการนี้ นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ได้แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับสถานะล่าสุดของพัฒนาการทางการเมืองของไทยที่มีความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญ หลังจากที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ พ.ร.ป. ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และนำไปสู่การเลือกตั้งในช่วงต้นปี ๒๕๖๒ ซึ่งฝ่ายญี่ปุ่นได้ร่วมแสดงความยินดีที่ประเทศไทยกำลังมุ่งไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่ยั่งยืนต่อไป นอกจากนี้ ฝ่ายไทยได้แสดงความขอบคุณ Mr. Shunichi Suzuki กรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา ที่ได้ให้การสนับสนุนไทยและให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับพัฒนาการการเมืองของไทยต่อคณะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา และยินดีที่ Mr. Shunichi Suzuki เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีด้านโอลิมปิกของญี่ปุ่น อย่างไรก็ดีฝ่ายไทยได้แสดงความเห็นใจในกรณีที่ญี่ปุ่นประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติในช่วงปี ๒๐๑๘ ซึ่งฝ่ายญี่ปุ่นได้แสดงความขอบคุณที่ไทยอยู่เคียงข้างญี่ปุ่นเสมอมา
ซึ่งทั้งสองฝ่ายยินดีสนับสนุนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว และในโอกาสที่รัฐสภาไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศ ในช่วงปี ๒๐๑๘-๒๐๑๙ จำนวน ๕ รายการ จึงเชิญชวนรัฐสภาญี่ปุ่นพิจารณาส่งคณะผู้แทนฯ เข้าร่วมการประชุมที่เกี่ยวข้องต่อไป

1540086079266 1540086086004 1540086150366 1540086153177

|  62 views

Leave a Comment

*

scroll to top