วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม อนุ กมธ.พิจารณาจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาของ กมธ. การสาธารณสุข

สรุปผลการประชุม อนุ กมธ.พิจารณาจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาของ กมธ. การสาธารณสุข

ตุลาคม 25, 2018 3:06 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

เมื่อวันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย พลเอก โปฎก  บุนนาค ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาร่างรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

ผลการพิจารณา

ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาทบทวนร่างรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ระบบการแพทย์ปฐมภูมิ โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาปรับแก้ไขถ้อยคำให้เหมาะสมและถูกต้อง ในหัวข้อ สรุปข้อมูลจากการลงพื้นที่ศึกษาดูงานหน่วยงานปฏิบัติ หรือหน่วยบริการผู้ให้บริการระบบการแพทย์ปฐมภูมิ ซึ่งคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการสาธารสุข ๒๙ ช่วง นุชเนตร เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร และศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๐ วัดเจ้าอาม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการได้ตั้งข้อสังเกตในประเด็นคำว่า “ร้านยา” ที่สามารถให้บริการในระบบการแพทย์ปฐมภูมิตามที่ปรากฏในร่างรายงานการพิจารณาศึกษาดังกล่าว โดยเห็นควรให้มีการกำหนด ไว้ในนิยามศัพท์ว่า “ร้านยา” หมายถึง ร้านขายยาที่มีการขึ้นทะเบียนตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ซึ่งร้านยาที่ไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุขจะไม่สามารถให้บริการ ในหน่วยบริการปฐมภูมิของระบบการแพทย์ปฐมภูมิดังกล่าวได้

1 2 3

|  66 views

Leave a Comment

*

scroll to top