วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม คณะอนุกมธ.พิจารณาจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษา ของ กมธ. การสาธารณสุข

สรุปผลการประชุม คณะอนุกมธ.พิจารณาจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษา ของ กมธ. การสาธารณสุข

พฤศจิกายน 2, 2018 4:35 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

20181031_181101_0001

เมื่อวันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย พลเอก โปฎก  บุนนาค ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ได้มีการประชุมเพื่อ พิจารณาร่างรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

ผลการพิจารณา
ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาทบทวนร่างรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ระบบการแพทย์ปฐมภูมิ โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาปรับแก้ไขถ้อยคำให้เหมาะสมและถูกต้อง ในหัวข้อ สรุปข้อมูลจากการลงพื้นที่ศึกษาดูงานหน่วยงานปฏิบัติ หรือหน่วยบริการผู้ให้บริการระบบการแพทย์ปฐมภูมิ ได้แก่

๑. ระบบการแพทย์ปฐมภูมิภายใต้บริบทเขตเมือง
๑)  โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
๒)  โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
๓)  โรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง
๔)  โรงพยาบาลตรัง จังหวัดตรัง

๒. ระบบการแพทย์ปฐมภูมิภายใต้บริบทชนบท
๑)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม
๒)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะเขือแจ้ จังหวัดลำพูน
๓)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะมุกด์ จังหวัดตรัง

|  65 views

Leave a Comment

*

scroll to top