วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชน จ.อุทัยธานี

คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชน จ.อุทัยธานี

พฤศจิกายน 4, 2018 5:03 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน Leave a comment A+ / A-

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ บ้านสะนำ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เวทีภูมิภาค) คณะที่ ๔ นำโดย รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน ประธานอนุกรรมการเตรียมการดำเนินงาน พร้อมด้วย พลอากาศเอก ชนัท รัตนอุบล และอนุกรรมการ ลงพื้นที่เพื่อศึกษาและรับฟังผลการดำเนินงานของกลุ่มโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยมี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ภายหลังรับฟังการบรรยายสรุปการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของจังหวัดอุทัยธานีแล้ว คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการที่มุ่งสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของรัฐบาล เพื่อเผยแพร่ผลงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่พยายามแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทุกภาคส่วน
โอกาสนี้ คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้รับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและแนวทางแก้ไขปัญหา รวมทั้งสอบถามความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งมีตัวแทนประชาชนเสนอเรื่องต่อคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังนี้
๑.นายมนูญ ดอกกุหลาบ กำนันตำบลบ้านไร่ ขอให้คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ช่วยนำปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เสนอต่อนายกรัฐมนตรี ดังนี้ ๑.๑ ช่วยผลักดันให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ๒ แห่ง ใน อ.บ้านไร่ ๑.๒ ปัญหาที่ดิน นส.๓ ทับพื้นที่ป่าสงวนฯ ๕,๐๐๐ กว่าแปลง
๒.นายปุณพจน์ ศรีเพ็ญจันทร์ ปราชญ์ชาวบ้าน ขอให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยผลักดันเรื่องการพัฒนาการคมนาคม ระบบภูมิทัศน์ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในพื้นที่

1541325318508 1541325313938 1541325310922 1541325308237

|  50 views

Leave a Comment

*

scroll to top