วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » คณะกรรมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชน จ.กำแพงเพชร

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชน จ.กำแพงเพชร

พฤศจิกายน 4, 2018 7:56 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ บ้านสามเหลี่ยมทองคำ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (คณะที่ ๗) นำโดย พลเอก ดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและติดตามผลการดำเนินโครงการ โดยมีนายสุวัฒน์ จันทร์สุข นายอำเภอพรานกระต่าย กล่าวรายงาน และหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ บ้านสามเหลี่ยมทองคำ ได้ดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า ซึ่งอยู่ในช่วงเริ่มต้นดำเนินโครงการ โดยพลเอก ดนัย มีชูเวท ได้ให้คำแนะนำเรื่องการเพาะเห็ดให้ได้ผลผลิตที่ดี โดยถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ที่มีการศึกษาในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งให้นายอำเภอและผู้ใหญ่บ้านที่เข้าร่วมรับฟังนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอด สร้างการรวมกลุ่ม โดยการประสานงานกับเกษตรอำเภอ เพื่อยกระดับการเพาะปลูก รวมทั้งให้แนวคิดเรื่องการสร้างแหล่งน้ำในพื้นที่ และโรงสีชุมชนกับพี่น้องประชาชน จากนั้นได้เดินทางเยี่ยมชมโรงผลิตน้ำหมักชีวภาพ โรงเพาะเลี้ยงเห็ด และกลุ่มแปรรูปหินอ่อนเป็นผลิตภัณฑ์

1541335581138 1541335577956 1541335574443 1541335571226

|  50 views

Leave a Comment

*

scroll to top