วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. อนุฯ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม (กมธ. การศาสนาฯ) ร่วมประชุมข้อราชการกับหัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม จ. ราชบุรี

กมธ. อนุฯ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม (กมธ. การศาสนาฯ) ร่วมประชุมข้อราชการกับหัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม จ. ราชบุรี

พฤศจิกายน 6, 2018 9:48 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-
วันเสาร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ศาลากลาง จังหวัดราชบุรี คณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายศรีศักดิ์ ว่องส่งสาร ประธานคณะอนุกรรมาธิการ พร้อมด้วย พลตำรวจโท ศานิตย์ มหถาวร รองประธาน
คณะอนุกรรมาธิการ ประชุมหารือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม
จากนั้น เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ศึกษาดูงานการบริหารจัดการอุทยานแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในรูปแบบวัฒนธรรมร่วมสมัย และเยี่ยมชมประติมากรรมทางพระพุทธศาสนา บ้านเรือนไทยโบราณ ซึ่งเป็นการส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ณ สัทธาอุทยานไทย
45591171_1941697429239336_4208749546974478336_n (1) 45582312_1941697492572663_6648449064553676800_n 45524542_1941697662572646_5472250035498385408_n 45447364_1941697575905988_598186071276126208_n
|  30 views

Leave a Comment

*

scroll to top