วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » ประธาน สนช. นำคณะสนช. เข้าพบองคมนตรี เพื่อหารือแนวทางการให้การสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา

ประธาน สนช. นำคณะสนช. เข้าพบองคมนตรี เพื่อหารือแนวทางการให้การสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา

พฤศจิกายน 6, 2018 6:03 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ สำนักงานองมนตรี ถนน สนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะเข้าพบพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา และนายเกษม วัฒนชัย กรรมการโครงการกองทุนการศึกษา เพื่อหารือร่วมกันและขอรับทราบแนวทางในการให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ โครงการกองทุนการศึกษา จัดตั้งขึ้นตามที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้มีกระแสพระราชดำรัสกับประธานองคมนตรี และคณะองคมนตรี ให้ร่วมกัน
สร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง

 

คณะองคมนตรีได้รับสนองพระราชดำรัสมาดำเนินการในสถานศึกษา พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน โดยพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์พระราชทานทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลน มีความประพฤติดี ให้มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนจนสามารถประกอบอาชีพได้ รวมทั้งสร้างความพร้อมด้านกายภาพให้แก่โรงเรียน พัฒนาองค์ความรู้และให้สวัสดิการแก่ครูพร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกให้ครูรักศิษย์ และศิษย์รักครูโดยเริ่มดำเนินงานสนองพระราชดำรัสมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

1541501583108 1541501584693 1541501578652 1541501580110 1541501587618 1541501589531 1541501591464

|  60 views

Leave a Comment

*

scroll to top