วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » วิป สนช. แถลงข่าวการประชุม สนช. ประจำสัปดาห์

วิป สนช. แถลงข่าวการประชุม สนช. ประจำสัปดาห์

พฤศจิกายน 6, 2018 6:29 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, พิจารณากฎหมาย, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) แถลงถึงการประชุม สนช. ว่า ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน จะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ในวาระที่ ๑ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว และการใช้สิทธิฟ้องร้องดำเนินคดีหรือการดำเนินกระบวนพิจารณาในคดีอาญา) เสนอโดยนายมหรรณพ เดชวิทักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับคณะ และร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ร่าง พ.ร.บ.สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ จากนั้น จะเป็นการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ในวาระที่ ๒-๓ คือ ร่าง พ.ร.บ. การจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. …. นอกจากนี้ จะมีการให้ความเห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน

สำหรับในวันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จะมีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ในวาระที่ ๑ จำนวน ๒ ฉบับ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. …. ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ และร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่นายสมชาย แสวงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับคณะ เป็นผู้เสนอ จากนั้น มีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ในวาระที่ ๓ จำนวน ๑ ฉบับ คือ ร่าง พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ….

1541503232738 1541503234264

|  115 views

Leave a Comment

*

scroll to top