วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » อนุ กมธ.ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประชุมและรับฟังปัญหาการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม ณ จังหวัดกาญจนบุรี

อนุ กมธ.ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประชุมและรับฟังปัญหาการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม ณ จังหวัดกาญจนบุรี

พฤศจิกายน 6, 2018 6:44 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี คณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายศรีศักดิ์ ว่องส่งสาร ประธานคณะอนุกรรมาธิการ พร้อมด้วยพลตำรวจโท ศานิตย์ มหถาวร รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ และพลเอก องอาจ พงษ์ศักดิ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประชุมหารือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและปัญหาอุปสรรคต่อการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม

จากนั้น ศึกษาดูงานโบราณสถาน สถาปัตยกรรม และปฏิมากรรมแบบขอม ณ อุทยานประวัติศาตร์เมืองสิงห์ และศึกษาสถานที่ประวัติศาสตร์ศิลปะอยุธยาที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงสร้างขึ้นหลังจากที่พระองค์ทรงกระทำยุทธหัตถีชนะสมเด็จพระมหาอุปราชา ณ เจดีย์ยุทธหัตถี

1541504162314 1541504165088 1541504163727 1541504166412

|  32 views

Leave a Comment

*

scroll to top