วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาไก่ไทย ยื่นหนังสือถึงประธาน สนช. เพื่อขอเสนอร่าง พ.ร.บ อนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมือง พ.ศ. ….

สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาไก่ไทย ยื่นหนังสือถึงประธาน สนช. เพื่อขอเสนอร่าง พ.ร.บ อนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมือง พ.ศ. ….

พฤศจิกายน 7, 2018 1:23 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, กิจกรรมสำนักงานฯ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันพุธที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๑๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาไก่ไทย นำโดย นายเลิศชาย หอบรรลือกิจ นายกสมาคม กับคณะผู้ริเริ่มเสนอกฎหมาย ยื่นหนังสือต่อนายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ ผ่านไปยังประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อขอเสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ) อนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมือง พ.ศ. ….

DSC_6410 DSC_6422 DSC_6425

|  51 views

Leave a Comment

*

scroll to top